Pravidlá použitia bobovej dráhy

 

 

Pokyny pre užívateľov dráhy a podmienky užívania dráhy

 

 

 

V prípade nerešpektovania týchto pokynov a pokynov obsluhy bude zákazník vylúčený z ďalšej prepravy a používania dráhy bez nároku na vrátenie už zaplateného cestovného. 
Veríme, že sa tak nebude musieť stať. 
Všetkým užívateľom dráhy prajeme príjemné zážitky a bezpečnú jazdu, ohľaduplných 
spolujazdcov a pekný deň.